Dodatky ke knize Městečko pod Skalkou - Seznam dodatků

  Seznam dodatků
Poznámka:
Stránky, které nemají aktivní odkaz jsou prístupné
pouze po zaplaceni trvalého prístupu ke knize nebo zakoupením CD .

1 Ladislav Stoidl: Skalka u Mníšku, její památky a dějiny. Doplněno konfrontačními fotografiemi. Upravil Edward Brabec.
2 Jan Šťastný: Běh mého života a kronika čp. 165, Na Stránce v Řevnicích. Autobiografie. Dobovými fotografiemi doplnil Edward Brabec.
 • První kapitola - A pohádky je konec...
 • Druhá kapitola - Moji rodičové a sourozenci.
 • Třetí kapitola - Sv. Jan z Nepomuku.
 • Čtvrtá kapitola - Tiskárna v Sedlčanech.
 • Pátá kapitola - Stěhování do Řevnic.
 • Šestá kapitola - Vila Vlasta čp. 165.
 • Sedmá kapitola - Tiskárna v Řevnicích.
 • Osmá kapitola - Vzácné navštěvy 1.
 • Devátá kapitola - Vzácné navštěvy 2.
 • Desátá kapitola - Zavěr.
 • 3 Citace článku o Janu Šťastném ze seriálu ing. Miloše Veselého Naši rodáci, přátelé a význační návštěvníci města Mníšku, díl 29, Zpravodaj městečka pod Skalkou ročník 27, č. 148, leden 2002, str. 6-7
  4 Skalka - návrat ztraceného lesku
  5 Dosud nezveřejněné doplňující fotografie
  6 Skalecká pouť 19. července 2003
  7  Mníšecké zvony. Originální zhudebněná báseň Felixe Háje složená Jiřím Fialou ku příležitosti sjezdu mníšeckých rodáků v r. 1932 na žádost Jana Šťastného. Poslechněte si ukázku klavírního přednesu. Píseň zpívá  Markéta Prunerová. Klavírní doprovod  Přemysl Zíka. Nahráno v Březnici v květnu 2003, ( 325kb - mp3 ). Dr. Octavo remix verze (250kb -mp3)
  8 Mníšecký zámeček. Originální skladba Emana Fialy na slova Jarky Mottla. Tato píseň byla komponována na žádost Jana Šťastného ve vile Vlasta v Řevnicích ku příležitosti sjezdu mníšeckých rodáků v r. 1932. Poslechněte si klavírní ukázku. Píseň za klavírního doprovodu Přemysla Zíky  zpívá březnický smíšený sbor "Farníci". Nahráno v Březnici v dubnu 2003.  ( 190kb - mp3 ).


  Dodatky ke knize Městečko pod Skalkou - Seznam dodatků


  © 2003 Edward Brabec